Kim są alumni?

ALUMNI to byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego PROGRESS, którzy wykazywali się wysoką aktywnością podczas swojego członkowstwa w kole, przyczyniając się tym samym do rozwoju organizacji.

 

Otrzymanie tytułu ALUMNA PROGRESSU - oznacza wyróżnienie działalności danej osoby na tle pozostałych oraz przyjęcie postawy godnej do naśladowania dla obecnych Progressowiczów.

 

Kto może zostać alumnem?

  • członek zarządu koła( po skończonej kadencji);
  • koordynator głównego projektu SKN;
  • osoba wyróżniona przez Zarząd w danym roku: "Progressowicz Roku"

 

W związku z bardzo dużym zaangażowaniem w życie koła, alumni posiadają ogromne doświadczenie, które może służyć( w formie rad i wskazówek) przyszłym pokoleniom, dlatego warto podkreślić iż olbrzymią wartością dodaną dla Progressu jest PROGRAM ALUMNI.