Kontakt

 

Maria Łuczak

Prezes Zarządu

 

576-158-595  

Katarzyna Słodowa

Wiceprezes ds. Finansów

 

782-194-079  

Joanna Wiśnios

Wiceprezes ds. Organizacyjno - Prawnych           

 

790-250-535  

Piotr Bury

Wiceprezes ds. HR

 

607-132-220  

Justyna Czechowska

Wiceprezes ds. Marketingu i PR

 

727-659-994  

------------------------------------

   

Daniel Gradowski

Koordynator IT